De Boog
De Boog

Organisatie

Werken in bouwen

De school heeft 10 klassen in drie bouwen.

We werken zoals dat op montessorischolen gebruikelijk is in heterogene klassen waar kinderen 2-3 jaar blijven. De kinderen zijn in hun klas wisselend de jongste, de middelste of de oudste van de groep. Kinderen leren op die manier veel van elkaar. De oudere kinderen uit de klas kunnen hun jongere klasgenoten als vanzelfsprekend helpen. Jongere kinderen zien om zich heen wat er op de langere termijn mogelijk is in de groep.

Er zijn drie onderbouwklassen (kinderen uit groep 1 en 2), vier middenbouwklassen (kinderen uit groep 3, 4 en 5) en drie bovenbouwklassen (kinderen uit groep 6, 7 en 8).

Schooldag

We hanteren een 5-gelijke-dagen-rooster. De kinderen hebben van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 school.
De school gaat open om 8.15. We verwachten dat de kinderen 's ochtends tussen 8.15 en 8.25 op school komen zodat ze de tijd hebben de dag goed te kunnen starten.

Onderbouwleerlingen voor wie een hele schooldag nog te lang is, kunnen in overleg met de leerkracht eerder worden opgehaald.

Kinderen besteden in het montessorionderwijs geen vastgestelde uren aan de verschillende vakken. We geven groepsinstructies, instructies aan kleine groepjes en individuele lesjes volgens rooster en naar behoefte. De kinderen werken hard en wij zorgen er voor dat ieder kind bij hem of haar passende vorderingen maakt. Naast de basisvakken lezen, taal en rekenen besteden we veel aandacht aan kosmisch onderwijs (wereldoriëntatie), kunstvakken en Engels.