De Boog
De Boog

Afspraken gescheiden ouders

We hebben afspraken over de informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Deze kunt u vinden onder downloads op onze website. In het kort komen de afspraken hier op neer:

De school neemt bij echtscheiding van ouders van een leerling een neutrale positie in ten opzichte van beide ouders.

We gaan er van uit dat beide ouders samen het gezag hebben en dat we aan beide ouders informatie geven. De uitnodiging voor een oudergesprek betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.

Ouders zijn verplicht elkaar informatie te verschaffen en elkaar te raadplegen over belangrijke beslissingen over hun kind(eren).

De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling leeft. We hebben echter geen informatieplicht aan een nieuwe partner van een ouder. Nieuwe partners van een ouder mogen wel bij de gesprekken aanwezig zijn.