De Boog
De Boog

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Voor contact over hun kind of over de gang van zaken in de klas kunnen ouders terecht bij de leerkracht. Die is daarover het best op de hoogte. Ouders kunnen voor korte vragen of voor het maken van een afspraak langskomen. Alle medewerkers zijn per mail bereikbaar. Leerkrachten reageren op hun werkdagen zo snel mogelijk op de mail.

Parro en mail is handig voor praktische zaken. Bij zorgen geven we de voorkeur aan een persoonlijk gesprek.

De informatievoorziening over algemene zaken aan ouders doen wij via mail. Incidenteel zijn er verzoeken te vinden op de borden bij de klas.

Ouders en belangstellenden krijgen één keer in de twee weken de nieuwsbrief. Daarnaast worden er Parro berichten over activiteiten in de bouw, de bso of buiten school verstuurd.

Als wij ouders willen bereiken, maken we gebruik van de opgegeven mailadressen en telefoonnummers zoals ze in ParnasSys staan.

Ouders worden geïnformeerd op de jaarlijkse ouderavond, specifieke klassenouderavonden en thema-avonden.

Op de jaarlijkse kijkwerkavond laten de kinderen aan ouders en andere geïnteresseerden hun werk en de school zien.

Op de landelijke open dag in maart kunnen geïnteresseerden van buiten school een indruk krijgen van de school in werking.

Driemaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Tweemaal per jaar ontvangen ze daarbij vooraf een schriftelijke verslaggeving over de ontwikkelingen.

Voor kinderen die van Montessori-bso De Boog gebruikmaken, is er één keer per jaar een oudergesprek bij de bso.