De Boog
De Boog

Informatiegids

De informatiegids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij Openbare Montessorischool De Boog. De gids geeft informatie aan ouders van onze huidige leerlingen en aan ouders die overwegen hun kind op Montessorischool De Boog aan te melden.

In de gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt; wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we ouders informeren. Met de informatie in deze gids geven wij een zo compleet mogelijk beeld van de school.

Informatiegids