De Boog
De Boog

Kosten

Vrijwillige ouderbijdragen

Wij vragen een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van €100,00. Deze wordt in het najaar geïnd door de school. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om de kosten voor het overblijven te dekken en om activiteiten te bekostigen die een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat. Denk hierbij aan activiteiten als de viering van Sinterklaas, Kerst en het lentefeest, maar ook aan sportactiviteiten en kunst en cultuur en excursies.

De ouderbijdrage wordt verdeeld twee delen: De activiteitenbijdrage van ca. €40,00 en de overblijfbijdrage van ca. €60,00. De activiteitenbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. De overblijfbijdrage wordt beheerd door de overblijfcommissie. De Ouderraad en de overblijfcommissie verantwoorden de uitgaven jaarlijks tijdens de algemene ouderavond.

Voor het schoolreisje aan het begin van het schooljaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze is €35,00 voor de onder- en middenbouwers en €75,00 voor de bovenbouw. De verantwoording van de uitgaven kunt u na afloop van de reis inzien bij de directeur. Deelname aan het schoolreisje of kamp hangt niet af van de betaling van de bijdrage.

Voor de EHBO-lessen voor de achtste groepers wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd van €10,00 per kind.

Overige kosten

Schoolzwemmen: Voor groep 2 en 3 is er op dinsdagmiddag zwemles. De ouders van de deelnemende kinderen betalen een verplichte bijdrage, die voor 2023-2024 €236,00 is, voor een jaar schoolzwemmen. Een groot deel van de kosten voor het schoolzwemmen wordt gesubsidieerd door de Gemeente Haarlemmermeer hierdoor zijn de lessen ongeveer 40% goedkoper dan lessen na schooltijd en is het vervoer gratis.

Problemen met betalen: Als er problemen zijn met de betaling van bovengenoemde posten kunnen ouders contact opnemen met de directie van de school, met de gemeente en/of met Stichting Leergeld. Leergeld is een landelijke organisatie die ter plaat steun verleent aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Een uitzondering daarop is het schoolzwemmen. Daarbij kunnen ouders de keuze maken hun kind niet mee te laten doen. We zorgen dan voor een passende alternatieve activiteit op school voor kinderen die niet deelnemen aan het schoolzwemmen.