De Boog
De Boog

Schoolplan en jaarplan

Een keer per vier jaar stellen we een meerjaren schoolplan op. Het laatste is het schoolplan 2019-2023.

Het beschrijft onze missie, visie en ambities en de onderwerpen die wij belangrijk vinden voor onze schoolontwikkeling. Het schoolplan is gerelateerd aan het toezichtskader van Inspectie van het Onderwijs, de kwaliteitseisen van de Nederlandse Montessorivereniging en het Koersplan 2019-2021 van ons bestuur Sopoh.

Schoolplan

Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld. In het jaarplan 2022-2023 geven we aan welke voornemens we hebben in relatie tot het schoolplan 2019-2023 en welke actuele ontwikkelingen van belang zijn. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. De belangrijkste aandachtspunten zijn in het jaarplan nader uitgewerkt.

Jaarplan