De Boog
De Boog

BSO

Voor- en naschoolse opvang

Montessori-bso De Boog is onderdeel van Floreer opvang. School en bso vormen een geheel. Zo zorgen we voor een doorgaande pedagogische begeleiding en een vertrouwde omgeving voor de kinderen. Alle bso-kinderen worden minstens twee keer per jaar besproken door leerkracht en pedagogisch medewerker om de begeleiding op elkaar af te stemmen. De bso is gehuisvest in het scoutinggebouw naast de school. Eén bso-groep zit in de aula van de school. De pleinen en het speellokaal worden na schooltijd gebruikt door de bso.

Openingstijden

Op de schooldagen is de bso open van van 7.15—8.30 en van 14.00-18.30 en in de schoolvakanties van 7.30—18.30.

Tarieven en kinderopvangtoeslag

       De actuele uurprijs vindt  u hier. 

Medewerkers

Voor-en naschoolse opvang:

  • Assistent leidinggevende: Sandra Ivens
  • Voorschoolse opvang: Melinda Vermeulen
  • BSO 1: Anne de Vreugd, Niüfer Bozkurt
  • BSO 2: Khatera Hashemy, Melinda Vermeulen
  • BSO 3: Mandy Ruigrok, Diana Loader, Sandra Ivens

Inschrijven bso De Boog

Inschrijven